Відповіді на питання
1 Яким чином моя кредитна справа потрапила до Європейської агенції з повернення боргів?

1. Кредитодавцем право грошової вимоги по Вашому боргу було відступлено, відповідно до договору факторингу, згідно ст.ст. 1077, 1078,1080 ЦКУ, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ», внаслідок порушення Вами умов кредитного договору. Таким чином, кредитодавець вже не є Вашим кредитором, про що Ви отримали відповідне повідомлення. В цьому випадку всі платежі Ви повинні сплачувати на рахунок ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ».

2. На підставі договору доручення кредитодавець залучив ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ», для надання послуги стягнення заборгованості за кредитами ненадійних (недобросовісних) клієнтів. Вашим кредитором залишається кредитодавець, і всі платежі Ви повинні сплачувати на рахунок кредитодавця.

2 Чому мене ніхто не повідомив, що право вимоги по кредитному договору переуступлено?

На адресу, яка була Вами вказана в кредитному договорі, було надіслано письмове повідомлення від Європейської агенції з повернення боргів (фактора/нового кредитора), де Вас проінформовано про факт відступлення права грошової вимоги за Вашим договором. В цьому листі була вказана сума Вашого боргу станом на день відступлення права вимоги та контактні дані нового кредитора.

3 Чому право вимоги по моєму кредиту було переуступлено без моєї згоди, адже кредитний договір я укладав із іншим кредитором?

Згідно чинного законодавства Ваша згода на відступлення права вимоги по Вашому кредитному договору не потрібна – для Вас лише змінюється назва кредитора та рахунки, на які потрібно сплачувати борг, а всі інші умови договору залишаються незмінними.

Так, згідно Цивільного кодексу України:

Стаття 512. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Стаття 516. Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника.

Стаття 1080. Договір факторингу є дійсним незалежно від наявності домовленості між клієнтом та боржником про заборону відступлення права грошової вимоги або його обмеження.

4 Таким чином право вимоги по моему кредитному договору може бути відступлене будь-кому та безліч разів без моєї згоди?

Відступлення права грошової вимоги може здійснюватися лише фінансовій компанії, яка має право надавати фінансову послугу - факторинг. Будь-якій фізичній чи юридичній особі не може бути відступлене право вимоги.

Згідно із свідоцтвом серії ФК №183 від 27.12.2007, виданим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, ТОВ «ФК «ЄАПБ» є фінансовою установою.

У відповідності до додатку до свідоцтва серії ФК №183 від 27.12.2007 ТОВ «ФК «ЄАПБ» має право здійснювати без отримання ліцензій та/або дозволів відповідно до законодавства: факторинг.

5 Чи має бути ліцензія у факторингових компаній на здійснення фінансових операцій?

Відповідно до Положення про Державний реєстр фінансових установ, що затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28.11.2013 № 4368), фінансова установа має право надавати фінансові послуги після внесення її до Реєстру та отримання Свідоцтва.

Згідно із свідоцтвом серії ФК №183 від 27.12.2007, виданим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, ТОВ «ФК «ЄАПБ» є фінансовою установою.

У відповідності до додатку до свідоцтва серії ФК №183 від 27.12.2007 ТОВ «ФК «ЄАПБ» має право здійснювати без отримання ліцензій та/або дозволів відповідно до законодавства: факторинг.

07 грудня 2016 року Постановою Кабінету Міністрів України № 913 (набрала законної сили 10 грудня 2016 року) затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів). Відповідно до цієї постанови Ліцензійні умови у частині, що стосується суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з надання послуг факторингу застосовуються через шість місяців з дня набрання чинності цією постановою.

Отже, ТОВ «ФК «ЄАПБ» має право здійснювати факторинг на підставі свідоцтва серії ФК №183 від 27.12.2007 та додатку до його (без отримання ліцензії)  до 10.06.2017, а вже після цього - лише за наявності відповідної ліцензії.
23.03.2017 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг прийнято розпорядження № 691 «Про видачу Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів», про що внесено запис до Єдиного державного реєстру.
Відповідно до Розділу XІX Положення про Державний реєстр фінансових установ, інформація, що міститься в Єдиному державному реєстрі, є відкритою і загальнодоступною, за винятком персональних даних. Користувачами інформації з Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні і фізичні особи. Юридичні і фізичні особи можуть одержати інформацію з Реєстру шляхом звернення до Нацкомфінпослуг або безпосереднього доступу до інформації, розміщеної на офіційному сайті Нацкомфінпослуг (http://www.kis.nfp.gov.ua/).

6 Чому кредитодавець кілька років не висував претензій щодо заборгованості, а лише зараз заявив про наявність заборгованості?

Згідно ст. 530 Цивільного Кодексу України, якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений, або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги.

7 На яких підставах кредитодавець передав фактору конфіденційну інформацію про мою заборгованість?

Згідно ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

Отже, разом із передачею права грошової вимоги за договором факторингу, також передається й інформація щодо позичальника як другої сторони цивільно-правових відносин за кредитним договором.

8 Чому телефонують до родичів, близьких і знайомих, навіть сусідам?

1. У деяких випадках родичі, друзі або знайомі виступають поручителями, тому, при порушенні боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Згідно ст. 543 Цивільного кодексу України у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі.

2. Найчастіше, при укладенні кредитного договору Боржники в анкеті-заяві на видачу кредиту зазначають номери телефону родичів, близьких, знайомих, сусідів як контактні номери телефону позичальника, тоді телефонні дзвінки здійснюються з метою встановлення контакту з боржником або для висловлення прохання щодо передачі інформації боржнику.

Якщо до Вас зателефонували помилково (Вам не знайома особа про яку йде мова), то Вам потрібно звернутися в компанію та проінформувати про факт помилки за номером телефону чи на адресу електронної пошти, які вказані на сайті.

9 Чи здійснюєте Ви візити до боржників?

Виїзні групи знаходяться у всіх обласних центрах України. Вони здійснюють візити до боржників по території всієї області з метою врегулювання боргових зобов’язань.

10 Чому постійно змінюється менеджер, який спілкується стосовно моєї заборгованості? Невже не можна закріпити конкретну особу?

Як тільки Ви досягнете згоди з представником компанії щодо способу погашення проблемної заборгованості, за Вами буде закріплено конкретного спеціаліста, який буде вести Вашу справу.

11 В мене немає майна та офіційного доходу. Як буде проводитися стягнення боргу?

Відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», стягнення, в першу чергу, звертається на кошти боржника на рахунках, а також на готівкові кошти, виявлені у боржника. У разі відсутності коштів та інших цінностей, стягнення звертається на належне боржнику майно – рухоме (таким майном може бути побутова техніка,  меблі, особисті речі тощо). Також, стягнення звертається на частку майна, якою ви володієте з іншими особами, в тому числі на частку у праві спільної сумісної власності подружжя.

12 Коли припиняться телефонні дзвінки?

В роботі по стягненню проблемної заборгованості окрім дзвінків спеціалістів застосовується ще й автоматична система набору телефонних номерів, як нагадування про своєчасну несплату боргу. Дзвінки будуть тривати до того часу, доки заборгованість не буде погашена. Цей метод жодним чином не суперечить діючому законодавству України, оскільки дзвінки здійснюються у встановлений (дозволений) законодавством час.

13 Які я отримаю гарантїї, що після повної сплати боргу телефонні дзвінки і вимоги припиняться?

Після повної сплати заборгованості всі дії дощо, стягнення заборгованості стосовно Вас будуть зупинені і на Вашу адресу надійде документальне підтвердження про відсутність заборгованості.

14 Я ще вчора здійснив платіж, чому він ще не надійшов на Ваші рахунки?

Інформацію про платіж надає банк, через який Ви здійснювали оплату. Кошти надходять на рахунок Компанії впродовж трьох банківських днів. Якщо Ви здійснили проплату через касу банку-кредитора після 16:00 (17:00), то кошти будуть зараховані лише наступного дня. Це обумовлено тим, що на момент здійснення платежів операційний день банку вважається закінченим, тому гроші не зараховано.

15 Чому я досі не отримав довідку про відсутність кредитної заборгованості?

Довідка про відсутність заборгованості буде сформована лише після того, як на рахунок надійде оплата всієї суми заборгованості. Впродовж місяця Ви отримаєте її на Вашу адресу, яка зазначена в договорі.

16 Чому змінилися реквізити для оплати заборгованості?

Раніше Ви сплачували кошти на рахунки кредитодавця, які вказані в кредитному договорі. Після відступлення права вимоги Вашої заборгованості на підставі договору факторингу, ТОВ «ФК «ЄАПБ» став Вашим новим кредитором, відповідно і кошти Вам необхідно сплачувати на рахунки ТОВ «ФК «ЄАПБ».

17 Чому сума заборгованості постійно збільшується?

Сума Вашої заборгованості буде збільшуватися, якщо Ви не будете виконувати свої зобов’язання та сплачувати заборгованість згідно умов договору, у зв’язку з нарахуванням Вам штрафних санкцій.

Ст. 611 Цивільного кодексу України передбачено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: сплата неустойки та відшкодування збитків та моральної шкоди.

Відповідно до ст. 623 Цивільного кодексу України, боржник, який порушив зобов'язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки.

Також, ст. 625 Цивільного кодексу України передбачає, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

18 Як нараховуються штрафи згідно із зобов’язанням?

Відповідно до вимог ст. 549 Цивільного кодексу України, у разі порушення боржником зобов'язання, він повинен сплатити кредиторові неустойку (штраф, пеня). Штраф - це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пеня - це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

За невиконання та не належне виконання зобов’язання боржнику нараховується неустойка, відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства України. Розмір та порядок нарахування неустойки передбачений умовами Вашого договору.

19 Чи реалізує ваша компанія процес стягнення в зоні АТО?

Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» передбачено, що громадяни України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися у період з 14 квітня 2014 року з населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, а також юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, що провадять (провадили) свою господарську діяльність на території населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція звільнено від сплати пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики з 14 квітня 2014 року.

В разі, якщо боржник підпадає під вище зазначену категорію осіб, йому необхідно надіслати документи, що підтверджують факт реєстрації або постійного проживання у зоні проведення АТО для списання пені та штрафів.

Звертаємо увагу, що проживання у зоні проведення АТО не звільняє Вас від виконання зобов’язання та сплати основної суми заборгованості, а лише, звільняє від сплати пені та/або штрафів.