Послуги факторингу

За ДОГОВОРОМ ФАКТОРИНГУ (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Порядок укладення та виконання договору факторингу регламентується главою 73 Цивільного кодексу України.

Наша Компанія бере активну участь у купівлі портфелів заборгованості у фінансових і нефінансових установ.

При цьому, Партнери отримують:

  • вагому частину платежу;
  • гарантії своєчасної і повної оплати;
  • відсутність витрат на супроводження та стягнення боргу;
  • звільнений капітал для розвитку бізнесу.

Європейська агенція з повернення боргів - лідер ринку за факторинговими операціями в частині викупу проблемних активів.

НАША РОБОТА - БЕЗПЕКА ВАШОЇ РЕПУТАЦІЇ